חיפוש באתר

טפסים

טופס רישום לחוגי צהריים -

הנחיות למילוי הטופס:

שליחת הטופס אינה רושמת את הילד לפעילות, נא לפנות למתנס לאחר שליחת הטופס

ניתן לשלוח את הטופס דרך האתר בלחיצה על שלח בתחתית העמוד או להדפיס ולשלוח בפקס

1. פעילות החוגים תחל ביום שני 5/9/17 ותסתיים ביום חמישי 30/6/18
2. פרטי המשתתף:
מין:
3. פרטי ההורים:
4. הנני מצהיר בזה כי קראתי את נהלי ההשתתפות בחוגי העמותה וחתימתי ע"ג טופס זה יש בה הסכמה לנהלים האמורים.
5. פתיחת חוג וקיומו מותנים במספר מינימלי של משתתפים.
6. ניתן לפרוש מחוג ע"י הודעה בכתב בלבד למזכירות העמותה עד לתאריך 25 בכל חודש ועד 25/4/18 בכלל.
7. הפסקת התשלום תחל מהחודש שלאחריו.
8. במקרה והפסיד המשתתף שיעורים בשל מחלה או נסיעה לא יקבל פיצוי. במקרה של מחלה שנמשכת מעל שבועיים יש להציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו.
9. בחודש ההרשמה הראשון יגבה תשלום עבור פעילות העשרה שנתית ואירועי סוף שנה.
10. ציוד/חומרים לחוג יגבו בתשלום הראשון.
11. התשלום לחוגים יתבצע בכרטיס אשראי או צ'קים דחויים מראש לכל שנת הפעילות.
12. במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג ועשה בו שיעור ניסיון, תאריך תחילת החוג ייחשב כבר בשיעור הניסיון והתשלום יחל מהשיעור הראשון.
אמצעי תשלום:
תשלום ישירות למתנס
14. בחתימתי ע"ג טופס זה אני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לאירועים ופעילויות חדשות/ שינויים באמצעות הדוא"ל/הודעת sms
15. בחתימתי ע"ג טופס זה הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות העמותה, ויודע כי תמונות אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי המתנ"ס.
16. פעילות החוגים תתקיים על פי לוח חופשות שיפרסם המתנ"ס בתחילת שנת הפעילות, בחודשים בהם יש חגים התשלום החודשי ייגבה במלואו.
17. הנני מצהיר בזאת כי קראתי את תנאי ההשתתפות בפעילות ואת הנהלים כפי שהם מפורטים מעלה וחתימתי ע"ג טופס זה יש בה משום הסכמה לתנאים ולנהלים האמורים.
חתימה:

התקנון

תקנון הרשמה- חוגי צהריים בבתי הספר לשנת תשע"ז

 

1.             הנני מצהיר בזה כי קראתי את תנאי ונוהלי ההשתתפות בחוגי העמותה כפי שהם מפורטים מטה וחתימתי על גבי טופס זה יש בה משום הסכמה לתנאים ולנהלים האמורים.

2.             פעילות החוגים תחל השנה ביום ראשון 3/9/17 ותסתיים ביום חמישי 30/6/18.

·                ייתכנו שינויים בתאריך פתיחת החוגים בתיאום עם בתי הספר.

3.             במהלך שנת הלימודים יתקיימו החוגים בהתאם לחופשות ביה"ס, ביום הזיכרון לחללי צה"ל לא יתקיימו חוגים.

במידה ותתקיים פעילות בית ספרית במועד החוג- לא יושלם השיעור במועד אחר.

4.             התשלום לחוגים יתבצע בכרטיס אשראי או צ'קים דחויים לכל שנת הפעילות. (צ'קים חוזרים יחויבו בעמלת החזרה). ההנחות לחוגים המפורסמות לגבי חוגי אחה"צ אינן חלות על חוגי הצהריים.

5.             ניתן לפרוש מהחוג או לעבור לחוג אחר ע"י הודעה בכתב בלבד למזכירות העמותה עד לתאריך 25 לכל חודש. הודעה שתתקבל לאחר 25 לחודש לא תזכה בהחזר כספי עבור החודש הקודם. הפסקת התשלום תחל מהחודש שלאחריו. תוספת תשלום עבור חומרים ודמי פעילות לא תוחזר בשום מקרה לאחר.

6.             נהלי ביטול וגבייה: משתתף המפסיק את פעילותו בחוג יוכל לעבור לחוג אחר. במידה ואינו מעוניין לעשות כן, יופסקו החיובים החודשיים.

·      ביטול חוג בעל דמי פעילות- ביטול עד 31/3/18 יוחזר הסכום במלואו לתושב אלא אם התקיימה כבר פעילות העשרה במסגרת החוג עד תאריך זה. לאחר תאריך זה לא יינתן החזר כספי בגין דמי הפעילות.

·      ביטול חוג בעל ערכות/ קיטים – לא יינתן החזר כספי לאחר הרישום ותחילת החוג.

7.             למרות האמור לעיל בסעיף 5, ביטול השתתפות בחוג יוכל להיעשות רק עד לתאריך 25/3/18 לאחר תאריך זה, לא יוחזרו התשלומים גם אם יפסיק המשתתף להגיע לחוג.

8.             ימי החופשה משוכללים במחיר החוג.

9.             במקרה והפסיד המשתתף שיעורים בשל מחלה- לא יקבל פיצויי. במקרה של מחלה שנמשכת מעל שבועיים, יש להציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו של עניין.

10.         פתיחת חוג וקיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.

11.         בחוגים בהם יתקיימו אירועי סוף שנה/ פעילות העשרה יגבה תשלום נוסף בהודעה מראש.

12.         ציוד/חומרים/ערכות לחוג יגבו בתשלום הראשון- למעט חומרים שיגבו ע"י מפעיל החוג עצמו.

13.         בחתימתי ע"ג טופס זה הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות חוגי המתנ"ס ויודע כי תמונות אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי המתנ"ס. במידה ואיני מעוניין בכך, יש לשלוח בכתב הודעה לדוא"ל.

14.         בחתימתי על טופס זה אני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לפעילויות ואירועים באמצעות המייל/SMS.

15.         במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג ועשה בו שיעור ניסיון, תאריך תחילת החוג ייחשב כבר בשיעור הניסיון.

16.         הגביה לחוגים נעשית חודש מראש. תושב שנרשם באמצע החודש ניגבה מחשבונו החיוב הקרוב, סכום עבור חודש ההרשמה הנוכחי והחודש הבא.

 

17.         תושב שנרשם במהלך החודש (אחרי ה- 25 לכל חודש), יחויב בחודש הבא בתשלום כפול.


סמנו V ליד "אני לא רובוט"
צרו קשר:
  • הרב עוזיאל 13 באר יעקב
  • באר יעקב
  • 08-9282158
  • פקס: 08-9281796
קישורים:
  • אייקון פייסבוק
  • אייקון יוטיוב
  • אייקון גוגל
  • מועצה מקומית באר יעקב
מתנסנט