חיפוש באתר

כללי

הזמנה להציע הצעות לניהול והפעלת דוכני מזון ודוכנים שונים באירועי יום העצמאות בבאר יעקב - מודעה

העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב (להלן: "העמותה"), מבקשת לקבל הצעות להפעלה וניהול דוכנים למכירת מזון

ומכירת מוצרים שונים באירועי יום העצמאות 2018 ביישוב באר יעקב, והכול בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה במשרדי העמותה ברח' הרב עוזיאל 01 באר יעקב (להלן: "משרדי העמותה")או באתר  

האינטרנט של העמותה www.pnay-b-y.org.il 

ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין "הצעת מחיר עבור הצבה והפעלת דוכני מזון ודוכנים שונים ביום העצמאות

בבאר יעקב". ההגשה במסירה ידנית בלבד במשרדי העמותה, רח' הרב עוזיאל 13 באר יעקב., המועד האחרון להגשת ההצעות הינו: יום 30/11/2017 בשעה 12:00 .מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה, לא תידון.

אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה ביותר או הצעה כל שהיא.

לפרטים ניתן לפנות אל הגב' כנרת בוטון - בטל' 08-9282158 ובדוא"ל kineret@pnay-by.co.il 

 

בכבוד רב,

שירלי דרי

מנכ"לית העמותה 

 

 

צרו קשר:
  • הרב עוזיאל 13 באר יעקב
  • באר יעקב
  • 08-9282158
  • פקס: 08-9281796
מתנסנט חוגים