פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוברת הפעילות שלנו

בחוברת זו מוצג מגוון הפעילויות שלנו, אתם מוזמנים להיתרשם ולהרשם.
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

אקרובטיקה - א-ב (פעם בשוע)
אקרובטיקה - א-ב (פעמיים בשבוע)
אקרובטיקה - בוגרות ג' ומעלה
אקרובטיקה - גן ( פעמיים בשבוע)
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

אקרובטיקה - גן פעם בשבוע)
אקרובטיקה - נבחרת צעירה
אקרובטיקה - קדם נבחרת
בדמינטון - ספורט - ילדים קבוצה א' ( פעם בשבוע)
טלפונים לפרטים על החוג: איליה סימה - 0545217554  בוריס גרינבלט - 0547894937  לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

בדמינטון - ספורט - ילדים קבוצה א' (פעמיים בשבוע)
טלפונים לפרטים על החוג: איליה סימה - 0545217554  בוריס גרינבלט - 0547894937  לפרטים
בדמינטון - ספורט - ילדים קבוצה ב' ( פעם בשבוע)
טלפונים לפרטים על החוג: איליה סימה - 0545217554  בוריס גרינבלט - 0547894937  לפרטים
בדמינטון - ספורט - ילדים קבוצה ב' ( פעמיים בשבוע)
טלפונים לפרטים על החוג: איליה סימה - 0545217554  בוריס גרינבלט - 0547894937  לפרטים
ג'ודו - חובה
מחיר בהרשמה מוקדמת: 160 ש"ח מחיר החל מה-31/7/20 170 ש"ח לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

ג'ודו - טרום חובה
מחיר בהרשמה מוקדמת: 160 ש"ח מחיר החל מה-31/7/20 170 ש"ח לפרטים
ג'ודו - כיתות א'
מחיר בהרשמה מוקדמת: 209 ש"ח מחיר החל מה-31/7/20 220 ש"ח לפרטים
ג'ודו - כיתות ב'-ג'
מחיר בהרשמה מוקדמת: 209 ש"ח מחיר החל מה-31/7/20 220 ש"ח לפרטים
ג'ודו - כיתות ד'- ומעלה
מחיר בהרשמה מוקדמת: 209 ש"ח מחיר החל מה-31/7/20 220 ש"ח לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

גלגליות - כיתות ג' -ד' מתחילים
גלגליות - כיתה ג'-ד'  200 ש"ח לפרטים
גלגליות - מתחילים גן-א'
גלגליות גן - א' מחיר  : 200 ש"ח לפרטים
גלגליות - מתחילים כיתות ב'
מחיר בהרשמה מוקדמת: 185 ש"ח מחיר החל מה- 31/7/19: 200 ש"ח לפרטים
גלגליות - מתחילים כיתות ה'
גלגליות כיתה ה'  200 ש"ח לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

גלגליות - מתחילים כיתות ו'
גלגליות כיתה ו'  200 ש"ח לפרטים
גלגליות - מתחילים קבוצת 18+
גלגליות קבוצות 18+  200 ש"ח לפרטים
גלגליות - נבחרת צעירה
מחיר בהרשמה מוקדמת: 245 ש"ח מחיר החל מה- 31/7/19: 260 ש"ח לפרטים
גלגליות - קדם נבחרת
מחיר בהרשמה מוקדמת: 245 ש"ח מחיר החל מה- 31/7/20: 260 ש"ח לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות אמנותית - הכנה לקדם נבחרת
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
התעמלות אמנותית - ליגה 1
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
התעמלות אמנותית - ליגה 2 כיתות א-ה
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
התעמלות אמנותית - מתחילות א'-ב'
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות אמנותית - מתחילות ג'-ה'
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
התעמלות אמנותית - מתחילים גנים 4-6
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
התעמלות אמנותית - מתקדמות א'-ה'
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
התעמלות אמנותית - מתקדמות גנים 4-6
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות אמנותית - נבחרת
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
התעמלות אמנותית - קדם נבחרת
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - ה. אומנותית ג-ד צאלון
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - ה.אומנותית א-ב - צאלון
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

חוגי צהריים בביה"ס - ה.אומנותית גנים - המרכז הקהילתי
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - ה.אומנותית גנים - צאלון
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - ה.אומנותית כיתות א-ב - המרכז הקהילתי
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - ה.אומנותית כיתות ג-ד המרכז הקהילתי
פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

חוגי צהריים בביה"ס - קפוארה א-ג התאגיד העירוני
קפוארה הינה אומנות לחימה אפרו- ברזילאית,המשלבת ריקוד,לחימה,אקרובטיקה מוסיקה ומשחק,היוצרים שיח ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - קפוארה גנים התאגיד העירוני
קפוארה הינה אומנות לחימה אפרו- ברזילאית,המשלבת ריקוד,לחימה,אקרובטיקה מוסיקה ומשחק,היוצרים שיח ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - קפוארה-ד-ו התאגיד העירוני
קפוארה הינה אומנות לחימה אפרו- ברזילאית,המשלבת ריקוד,לחימה,אקרובטיקה מוסיקה ומשחק,היוצרים שיח ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - קפוארה-חטיבה-תיכון נווה נחום
קפוארה הינה אומנות לחימה אפרו- ברזילאית,המשלבת ריקוד,לחימה,אקרובטיקה מוסיקה ומשחק,היוצרים שיח ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

כדור סל - ג'
כדור סל - גן 4-6
כדור סל - ד' הכנה לליגה
כדור סל - ה'-ז'
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

כדור סל - ילדים ב' ליגה
כדור סל - כיתה א'
כדור סל - כיתה ב'
כדור סל - כיתה ד'
כיתה ד' לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

כדור סל - ציוד- ביה"ס לכדורסל
ציוד- ביה"ס לכדורסל לפרטים
כדור סל - ציוד- ליגות כדורסל
ציוד- ליגות כדורסל לפרטים
כדור סל - צמרות ביהס א-ב
כדור סל - צמרות ביהס ג-ד
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

כדור סל - קט סל א'
קט סל א' 3 אימונים בשבוע לפרטים
כדור סל - קט סל ב'
קט סל ב' 3 אימונים בשבוע לפרטים
כדור סל - רמון ביהס א-ב
כדור סל - רמון ביהס ג-ד
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

כדור סל - תלמים ביהס א-ב
כדור סל - תלמים ביהס ג-ד
כדור רגל - אקדמיה ד'-ו'
טרום חובה לפרטים
כדור רגל - גן חובה
טרום חובה לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

כדור רגל - כיתה א
ניתן לפרוס את התשלום ל-10 תשלומים ללא ריבית לפרטים
כדור רגל - כיתה ב'
ניתן לפרוס את התשלום ל-10 תשלומים ללא ריבית לפרטים
כדור רגל - כיתה ג'
טרום חובה לפרטים
כדור רגל - ליגה טרום א'
ליגות כדורגל לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

כדור רגל - ליגה טרום ב'
ליגות כדורגל לפרטים
כדור רגל - ליגה ילדים א'
ליגות כדורגל לפרטים
כדור רגל - ליגה ילדים ב'
ליגות כדורגל לפרטים
כדור רגל - ליגה ילדים ג'
ליגות כדורגל לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

כדור רגל - ליגה נוער
ליגות כדורגל לפרטים
כדור רגל - ליגה נערים ב'
ליגות כדורגל לפרטים
כדור רגל - ליגה נערים ג'
ליגות כדורגל לפרטים
כדור רשת - אימון כוכבות
כדור רשת אימונים לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

כדור רשת - כדור רשת כיתות א-ג
כדור רשת - כדור רשת מכורות
כדור רשת מכורות לפרטים
כדור רשת - כדור רשת-כיתות ד-ז
כדור רשת-כיתות ד-ז לפרטים
כדור רשת - כדור רשת-כיתות ז-י"ב
כדור רשת-כיתות ז-י"ב לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

קונג-פו - בוגרים-חטיבה ותיכון
בוגרים-חטיבה ותיכון לפרטים
קונג-פו - גנים
גנים לפרטים
קונג-פו - כיתות א'-ג'
כיתות א'-ג' לפרטים
קונג-פו - כיתות ד'-ו'
כיתות ד'-ו' לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט והתעמלות

קיד-פיט - קיד פיט 3-4
טיפוח יכולת תנועה וקואורדינציה תרגילים המותאמים לגיל הרך חיזוק ושיפור הכושר הגופני והיכולת המוטורית בשילוב ... לפרטים
קיד-פיט - קיד פיט 4-5
טיפוח יכולת תנועה וקואורדינציה תרגילים המותאמים לגיל הרך חיזוק ושיפור הכושר הגופני והיכולת המוטורית בשילוב ... לפרטים
קיד-פיט - קידפיט שנתיים עד שלוש
ספורט והתעמלות לגילאים 2 ומעלה לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט

אלטו- ליגה
ליגת השפלה לפרטים
וואצפ- ליגה
ליגת השפלה מוצ"ש לפרטים
כדורנס
ליגת השפלה מוצ"ש לפרטים
כדורשת כוכבות
קבוצת הכוכבות הינה קבוצה אשר נפתחה בספטמבר 2019 והיא מונה כ 15 שחקניות רובן היו בתחילת הדרך וכיום הן קבוצה אשר ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט

כוכבות ליגה
ליגת השפלה מוצ"ש לפרטים
מיקס 2
ליגת שפלה מוצ"ש לפרטים
מיקס 3
ליגת השפלה מוצ"ש לפרטים
מישורי בארי - ליגה
ליגת השפלה מוצ"ש לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט

נבחרת יצוגית - אקרובטיקה
נבחרת ייצוגית אקרובטיקה ימים: ראשון שלישי שעות : 18:15-20:00 אולם צאלון לפרטים
סרניות
ליגת השפלה מוצ"ש לפרטים
פינק ליידי ליגה
ליגת השפלה מוצ"ש לפרטים
פלאש - ליגה
ליגת השפלה מוצ"ש לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי ספורט

קבוצת נוער + בוגרים בדמינטון
בדמינטון לבוגרים + נוער לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי אומנות

אומנות בטקסטיל גיליי ד'- ו'
סדנאת פיסול במגי'ק קליי לפרטים
מרכז אומנויות - אומנות בטקסטיל -אקססווריז מיועד לגיל א-ג
עיצוב, גזירה, תפירה. המחיר כולל חומרים לפרטים
מרכז אומנויות - אומנות בטקסטיל -אקססווריז מיועד לגיל ד-ו
מרכז אומנוית - ציור ומיקסמדיה א-ג
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי אומנות

מרכז אומנוית - ציור ומיקסמדיהד-ו
מרכז אומנוית - קרמיקה ושילוב אומנויות מבוגרים
מרכז אומנוית - שילוב אומנויות א-ג
מרכז אומנוית - שילוב אומנויות גן יום ראשון
גילאים:4-6 לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי אומנות

מרכז אמנויות - שילוב אמנויות גן יום שני
גילאים:4-6 לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי למידה

חוגי צהריים בביה"ס - אלקטרוניקה מתחילים צמרות
החוג מתמקד בהקניית מושגי יסוד באלקטרוניקה,פיתוח יכולות מוטוריות עדינות,דיוק וסדר. למידה של כללי ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - אלקטרוניקה מתחילים תלמים
החוג מתמקד בהקניית מושגי יסוד באלקטרוניקה,פיתוח יכולות מוטוריות עדינות,דיוק וסדר. למידה של כללי ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - אלקטרוניקה מתקדמים צמרות
החוג מתמקד בהקניית מושגי יסוד באלקטרוניקה,פיתוח יכולות מוטוריות עדינות,דיוק וסדר. למידה של כללי ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - אלקטרוניקה מתקדמים תלמים
החוג מתמקד בהקניית מושגי יסוד באלקטרוניקה,פיתוח יכולות מוטוריות עדינות,דיוק וסדר. למידה של כללי ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי למידה

חוגי צהריים בביה"ס - אנגלית 4-5 צאלון
לימוד אנגלית לגיל הצעיר 4-9,קבוצות קטנות למידה אישית וחוויתית,בעזרת שירים,משחקים. מועבר ע"י מורה מוסמכת ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - אנגלית א-ב- צאלון
לימוד אנגלית לגיל הצעיר 4-9,קבוצות קטנות למידה אישית וחוויתית,בעזרת שירים,משחקים. מועבר ע"י מורה מוסמכת ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - אנגלית ג צאלון
לימוד אנגלית לגיל הצעיר 4-9,קבוצות קטנות למידה אישית וחוויתית,בעזרת שירים,משחקים. מועבר ע"י מורה מוסמכת ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - התעמלות אומנותית א-ב -נווה נחום
פעילות גופנית מודרכת וממוקדת בחיזוק חגורת כתפיים לשיפור יציבות,זריזות ושיווי משקל. שיפור הביטחון העצמי ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי למידה

חוגי צהריים בביה"ס - התעמלות אומנותית ג-ד - נווה נחום
פעילות גופנית מודרכת וממוקדת בחיזוק חגורת כתפיים לשיפור יציבות,זריזות ושיווי משקל. שיפור הביטחון העצמי ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - התעמלות אומנותית גנים - נווה נחום
פעילות גופנית מודרכת וממוקדת בחיזוק חגורת כתפיים לשיפור יציבות,זריזות ושיווי משקל. שיפור הביטחון העצמי ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - התעמלות ואקרובטיקה א-ב - המרכז הקהילתי
פעילות גופנית מודרכת וממוקדת בחיזוק חגורת כתפיים לשיפור יציבות,זריזות ושיווי משקל. שיפור הביטחון העצמי ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - התעמלות ואקרובטיקה ג-ד המרכז הקהילתי
פעילות גופנית מודרכת וממוקדת בחיזוק חגורת כתפיים לשיפור יציבות,זריזות ושיווי משקל. שיפור הביטחון העצמי ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי למידה

חוגי צהריים בביה"ס - התעמלות ואקרובטיקה גנים - המרכז הקהילתי
פעילות גופנית מודרכת וממוקדת בחיזוק חגורת כתפיים לשיפור יציבות,זריזות ושיווי משקל. שיפור הביטחון העצמי ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - לגו הנדסי חובה -ב ביה"ס רמון
עולם של תוכן חדשני,לילדים האוהבים לבנות להמציא ולשכלל. בחוג נרכוש כלים לקרוא תרשימים,נלמד פיזיקה ורובוטיקה ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - לגו הנדסי חובה -ב נווה נחום
עולם של תוכן חדשני,לילדים האוהבים לבנות להמציא ולשכלל. בחוג נרכוש כלים לקרוא תרשימים,נלמד פיזיקה ורובוטיקה ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - לגו הנדסי חובה -ב-- בהי"ס תלמים
עולם של תוכן חדשני,לילדים האוהבים לבנות להמציא ולשכלל. בחוג נרכוש כלים לקרוא תרשימים,נלמד פיזיקה ורובוטיקה ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי למידה

חוגי צהריים בביה"ס - מחשבים א-ב צאלון
עולם התוכן והמדיה רצוף חדשנות. בחוג הילדים ילמדו פיתוח משחקי מחשב ואפליקציות,בניית אנימציות משלבות אפקט ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - מחשבים א-ב צמרות
עולם התוכן והמדיה רצוף חדשנות. בחוג הילדים ילמדו פיתוח משחקי מחשב ואפליקציות,בניית אנימציות משלבות אפקט ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - מחשבים א-ב רמון
עולם התוכן והמדיה רצוף חדשנות. בחוג הילדים ילמדו פיתוח משחקי מחשב ואפליקציות,בניית אנימציות משלבות אפקט ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - מחשבים א-ב תלמים
עולם התוכן והמדיה רצוף חדשנות. בחוג הילדים ילמדו פיתוח משחקי מחשב ואפליקציות,בניית אנימציות משלבות אפקט ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי למידה

חוגי צהריים בביה"ס - מחשבים ג-ו - צמרות
עולם התוכן והמדיה רצוף חדשנות. בחוג הילדים ילמדו פיתוח משחקי מחשב ואפליקציות,בניית אנימציות משלבות אפקט ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - מחשבים ג-ו צאלון
עולם התוכן והמדיה רצוף חדשנות. בחוג הילדים ילמדו פיתוח משחקי מחשב ואפליקציות,בניית אנימציות משלבות אפקט ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - מחשבים ג-ו רמון
עולם התוכן והמדיה רצוף חדשנות. בחוג הילדים ילמדו פיתוח משחקי מחשב ואפליקציות,בניית אנימציות משלבות אפקט ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - מחשבים ג-ו תלמים
עולם התוכן והמדיה רצוף חדשנות. בחוג הילדים ילמדו פיתוח משחקי מחשב ואפליקציות,בניית אנימציות משלבות אפקט ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי למידה

חוגי צהריים בביה"ס - ספרדית ה-ו- צאלון
לימוד ספרדית  החל מגיל 12- מטרת החוג לשבור את מחסום השפה דרך דיבור וחיזוק הביטחון בשימוש בשפה .באמצעות ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - ספרדית מבוגרים - נווה נחום
מועבר ע"י מורה מוסמכת  לספרדית. לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

חוגי צהריים בביה"ס - ק. אחד כוכב א-ב - תלמים
חוג קול אחד כוכב חוג מקצועי לאומנויות הבמה בדגש על השירה. ילדי החוג יחשפו לקלאסיקות גדולות ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - ק. אחד כוכב ג-ו - תלמים
חוג קול אחד כוכב חוג מקצועי לאומנויות הבמה בדגש על השירה. ילדי החוג יחשפו לקלאסיקות גדולות ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - ק.אחד כוכב א-ב- צאלון
חוג קול אחד כוכב חוג מקצועי לאומנויות הבמה בדגש על השירה. ילדי החוג יחשפו לקלאסיקות גדולות ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - ק.אחד כוכב ג-ו - צאלון
חוג קול אחד כוכב חוג מקצועי לאומנויות הבמה בדגש על השירה. ילדי החוג יחשפו לקלאסיקות גדולות ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

חוגי צהריים בביה"ס - ק.אחד כוכב גן חבה
חוג קול אחד כוכב חוג מקצועי לאומנויות הבמה בדגש על השירה. ילדי החוג יחשפו לקלאסיקות גדולות ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - קול אחד כוכב א-ב - צמרות
חוג קול אחד כוכב חוג מקצועי לאומנויות הבמה בדגש על השירה. ילדי החוג יחשפו לקלאסיקות גדולות ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - קול אחד כוכב ג-ו - צמרות
חוג קול אחד כוכב חוג מקצועי לאומנויות הבמה בדגש על השירה. ילדי החוג יחשפו לקלאסיקות גדולות ... לפרטים
חוגי צהריים בביה"ס - קול אחד כוכב ז-ט - נווה נחום
חוג קול אחד כוכב חוג מקצועי לאומנויות הבמה בדגש על השירה. ילדי החוג יחשפו לקלאסיקות גדולות ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

מחול - mix Dance - כיתה א' -ב' נצר סרני
שיעור מחול משולב בו חווים בכל כמה שיעורים סגנון מחול חדש ומהנה. החל ממחזות זמר והצגות ילדים דרך היפ הופ וג׳אז ... לפרטים
מחול - mix Dance - כיתות ג'-ד' נצר סרני
שיעור מחול משולב בו חווים בכל כמה שיעורים סגנון מחול חדש ומהנה. החל ממחזות זמר והצגות ילדים דרך היפ הופ וג׳אז ... לפרטים
מחול - בלט ג- ד
שיעור בלט, המלמד את יסודות הבלט הקלאסי על פי שיטת האקדמיה האמריקאית לבלטמורה - אופק גבאי בוגרת קורס מורים של ... לפרטים
מחול - בלט כיתות א-ב
שיעור בלט, המלמד את יסודות הבלט הקלאסי על פי שיטת האקדמיה האמריקאית לבלטמורה - אופק גבאי בוגרת קורס מורים של ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

מחול - היפ הופ א-ב צמרות
שיעור היפ הופ מקצועי ומאתגר לצלילי מוזיקה עכשווית. מתרגל יצירתיות, זיכרון תנועתי, התמצאות במרחב, חיזוק ... לפרטים
מחול - היפ הופ א-ב רמון
שיעור היפ הופ מקצועי ומאתגר לצלילי מוזיקה עכשווית. מתרגל יצירתיות, זיכרון תנועתי, התמצאות במרחב, חיזוק ... לפרטים
מחול - היפ הופ א-ב תלמים
שיעור היפ הופ מקצועי ומאתגר לצלילי מוזיקה עכשווית. מתרגל יצירתיות, זיכרון תנועתי, התמצאות במרחב, חיזוק ... לפרטים
מחול - היפ הופ ג-ד צאלון
שיעור היפ הופ מקצועי ומאתגר לצלילי מוזיקה עכשווית. מתרגל יצירתיות, זיכרון תנועתי, התמצאות במרחב, חיזוק ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

מחול - היפ הופ ג-ד צמרות
שיעור היפ הופ מקצועי ומאתגר לצלילי מוזיקה עכשווית. מתרגל יצירתיות, זיכרון תנועתי, התמצאות במרחב, חיזוק ... לפרטים
מחול - היפ הופ ג-ד רמון
שיעור היפ הופ מקצועי ומאתגר לצלילי מוזיקה עכשווית. מתרגל יצירתיות, זיכרון תנועתי, התמצאות במרחב, חיזוק ... לפרטים
מחול - היפ הופ ג-ד תלמים
שיעור היפ הופ מקצועי ומאתגר לצלילי מוזיקה עכשווית. מתרגל יצירתיות, זיכרון תנועתי, התמצאות במרחב, חיזוק ... לפרטים
מחול - היפ הופ ה-ו צאלון
שיעור היפ הופ מקצועי ומאתגר לצלילי מוזיקה עכשווית. מתרגל יצירתיות, זיכרון תנועתי, התמצאות במרחב, חיזוק ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

מחול - היפ הופ ה-ו צמרות
שיעור היפ הופ מקצועי ומאתגר לצלילי מוזיקה עכשווית. מתרגל יצירתיות, זיכרון תנועתי, התמצאות במרחב, חיזוק ... לפרטים
מחול - היפ הופ חטיבה עליונה
שיעורי היפ הופ מקצועיים בבית ספר נווה נחום עם המורה שני מגידיש לפרטים
מחול - היפ הופ חטיבה תחתונה
שיעורי היפ הופ מקצועיים עם הרקדנית שני מגידיש לפרטים
מחול - היפ הופ- א-ב צאלון
שיעור היפ הופ מקצועי ומאתגר לצלילי מוזיקה עכשווית. מתרגל יצירתיות, זיכרון תנועתי, התמצאות במרחב, חיזוק ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

מחול - הכנה להיפ הופ -גנים צאלון
שיעור מחול משולב לגילאי 6-4 המכין את הרקדניות הצעירות לתחום ההיפ הופ המהנה. • מועבר ע"י מורה מוסמכת • בכל ... לפרטים
מחול - הכנה להיפ הופ -גנים צמרות
שיעור מחול משולב לגילאי 6-4 המכין את הרקדניות הצעירות לתחום ההיפ הופ המהנה. • מועבר ע"י מורה מוסמכת • בכל ... לפרטים
מחול - טרום מחול 1 (ט.חובה)
שיעור מחול לגילאי 4 ,מותאם להתפתחות הפיזית המנטלית והפסיכולוגית, מתרגל יצירה, מונחי יסוד במחול, התמצאות במרחב, ... לפרטים
מחול - טרום מחול 2 (ט.חובה)
שיעור מחול לגילאי 4 ,מותאם להתפתחות הפיזית המנטלית והפסיכולוגית, מתרגל יצירה, מונחי יסוד במחול, התמצאות במרחב, ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

מחול - להקה ייצוגית
יום ראשון בלט רפרטואר 18:15-19:45 יום ראשון היפ הופ עם אדם 19:45-21:00 יום שני מודרני עם עומר 18:30-20:00 יום רביעי בלט ... לפרטים
מחול - להקה צעירה
יום ראשון בלט עם ויקי 16:00-17:15 יום ראשון היפ הופ עם אדם 17:15-18:15 יום רביעי בלט עם מריה 16:00-17:00 יום רביעי מחול ... לפרטים
מחול - להקת ניצוצות
יום ראשון  רפרטואר בלט עם ויקי 17:00-18:15 יום ראשון היפ הופ עם אדם 18:15-19:45 יום רביעי בלט קלאסי מתקדמים עם מריה ... לפרטים
מחול - מחולי 1 גנים תלמים
שיעור מחול לגילאי 5-4 ,מותאם להתפתחות הפיזית המנטלית והפסיכולוגית, מתרגל יצירה, מונחי יסוד במחול, התמצאות ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

מחול - מחולי 2 גנים רמון
שיעור מחול לגילאי 5-4 ,מותאם להתפתחות הפיזית המנטלית והפסיכולוגית, מתרגל יצירה, מונחי יסוד במחול, התמצאות ... לפרטים
מחול - מחולצ'ק 1 (חובה)
שיעור מחול גנים מתקדם, בו מתרגלים יצירה, מונחי יסוד במחול, התמצאות במרחב, מוזיקליות, משמעת, זיכרון תנועתי, ... לפרטים
מחול - מחולצ'ק 2 (חובה)
שיעור מחול גנים מתקדם, בו מתרגלים יצירה, מונחי יסוד במחול, התמצאות במרחב, מוזיקליות, משמעת, זיכרון תנועתי, ... לפרטים
מחול - מיקסדאנס א-בצאלון
שיעור קצבי ומהנה שמלמד מגוון סגנונות מחול עכשווייםמועבר על ידי בוגרת בית צבי, שחקנית וכוריאוגרפית שמתמחה ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

מחול - מיקסדאנס ג-ד צאלון
שיעור קצבי ומהנה שמלמד מגוון סגנונות מחול עכשווייםמועבר על ידי בוגרת בית צבי, שחקנית וכוריאוגרפית שמתמחה ... לפרטים
מחול - מיקסדאנס גנים
גילאים:4-5 שיעור מחול מהנה וקצבי שמשלב כמה סגנונות ריקוד במהלך השנה מועבר על ידי מורה בוגרת בית צבי, מתמחה בסגנונות ... לפרטים
מחול - מיקסדנאס כיתות א-ב
מחול - שעשועי מחול 1(גילאי 3)
שיעור מחול חוויתי לגילאי 3 ,מותאם להתפתחות הפיזית המנטלית והפסיכולוגית, מתרגל יצירה, מונחי יסוד במחול, ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

מחול - שעשועי מחול 2 (גילאי 3)
שיעור מחול חוויתי לגילאי 3 ,מותאם להתפתחות הפיזית המנטלית והפסיכולוגית, מתרגל יצירה, מונחי יסוד במחול, ... לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי כדור סל

כדורסל - אימון אישי
אימון אישי בכדורסל לפרטים
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב
פנאי וקהילה בבאר יעקב

חוגי בימת הנוער

תיאטרון נוער
תיאטרון עתודה
טלפון: 08-9282158
פקס: 08-9281796
כתובת: הרב עוזיאל 13 באר יעקב באר יעקב