תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.pnay-b-y.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .