תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.pnay-b-y.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .
בית הספר למחול ובני הנוער מתנדבים בבית ספר
בית הספר למחול ובני הנוער מתנדבים בבית ספר
בית הספר למחול ובני הנוער מתנדבים בבית ספר
בית הספר למחול ובני הנוער מתנדבים בבית ספר
בית הספר למחול ובני הנוער מתנדבים בבית ספר