חוגים בשלוחות בתי הספר

בית ספר תלמים

ביה"ס תלמים
לאה גולדברג 2-12,באר יעקב

בית ספר תלמים