חוגים בשלוחות בתי הספר

בית ספר רמון

שלמה בן יוסף 22,
באר יעקב

בית ספר רמון