חוגים בשלוחות בתי הספר

בית ספר צמרות

ביה"ס צמרות
שוהם 16,באר יעקב

בית ספר צמרות