חוגים בשלוחות בתי הספר

המרכז הקהילתי

המרכז הקהילתי

התאגיד העירוני באר יעקב
הרב עוזיאל 13,באר יעקב