האקדמיה הצעירה

האקדמיה הצעירה

האקדמיה הצעירה מגיעה לבאר יעקב, קורסי קיץ אנגלית ומתמטיקה, הכנה לשנה"ל הקרובה, כיתות ו-יב, בביה"ס עתיד נווה נחום.

קורס אחד -780 ש"ח 

שני קורסים-1348 ש"ח

לפרטים נוספים

050-3900530 - נורית,מנהלת האקדמיה

050-2198082 - דפנה,מנהלת תחום חוגים