חוגי צהריים בביה"ס - ה.אומנותית גנים - המרכז הקהילתי

חוגי צהריים בביה"ס - ה.אומנותית גנים - המרכז הקהילתי

פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים במוזיקה.

*תשלום נלווה עבור ערכה