חוגי צהריים בביה"ס - לגו הנדסי חובה -ב נווה נחום

חוגי צהריים בביה"ס - לגו הנדסי חובה -ב נווה נחום

עולם של תוכן חדשני,לילדים האוהבים לבנות להמציא ולשכלל.

בחוג נרכוש כלים לקרוא תרשימים,נלמד פיזיקה ורובוטיקה דרך השימוש בחלקי הלגו,ניקח חלק בניסויים מדעיים ובניית מודלים.