התעמלות אמנותית - מתחילות א'-ג'

התעמלות אמנותית - מתחילות א'-ג'

פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים במוזיקה.

*תשלום נלווה עבור ערכה