התעמלות אמנותית - מתחילים גנים 4-6

התעמלות אמנותית - מתחילים גנים 4-6

פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים במוזיקה.

*תשלום נלווה עבור ערכה