התעמלות אמנותית - מתחילות גנים 4-6 פעמיים בשבוע

התעמלות אמנותית - מתחילות גנים 4-6 פעמיים בשבוע

פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים במוזיקה.

*תשלום נלווה עבור ערכה