התעמלות אמנותית - מתקדמות א'-ה'

התעמלות אמנותית - מתקדמות א'-ה'

פיתוח גמישות,קורדינאציה,חוש קצב גוף באמצעות מכשירי יד: סרטים,חישוקים ,כדורים ,תרגילי אקרובטיקה מלווים במוזיקה.

*תשלום נלווה עבור ערכה