בדמינטון - ספורט - ילדים קבוצה א' ( פעם בשבוע)

בדמינטון - ספורט - ילדים קבוצה א' ( פעם בשבוע)

טלפונים לפרטים על החוג:

איליה סימה - 0545217554 

בוריס גרינבלט - 0547894937