מחול - להקה ייצוגית

מחול - להקה ייצוגית

יום ראשון בלט רפרטואר 18:15-19:45

יום ראשון היפ הופ עם אדם 19:45-21:00

יום שני מודרני עם עומר 18:30-20:00

יום רביעי בלט קלאסי מתקדמים עם מריה 18:30-20:00

 

עלות: 460 ש"ח

מתקיים במרכז קיהלתי

מותנה במבחן קבלה