חוגי בתי הספר מתחילים מ- 15/9/2022 עד 30/5/2023

צאלון וסביון

צאלון וסביון

לפרטים נוספים

בית ספר אילנות רשבי

בית ספר אילנות רשבי

לפרטים נוספים

חוגי צהריים בביה"ס בראשית

חוגי צהריים בביה"ס בראשית

לפרטים נוספים

צמרות

מתנ"ס

תלמים