חוגי בתי הספר מתחילים מ- 15/9/2022 עד 30/5/2023

צאלון וסביון

צאלון וסביון

לפרטים נוספים

בית ספר אילנות רשבי

בית ספר אילנות רשבי

לפרטים נוספים

חוגי צהריים בביה"ס בראשית

חוגי צהריים בביה"ס בראשית

לפרטים נוספים

צמרות

מתנ"ס

תלמים

חוגי צהריים בביה"ס רמון

חוגי צהריים בביה"ס רמון

לפרטים נוספים