חיפוש באתר

תקנון מאמאנט באר יעקב 2018/19

1. שחקנית מגיעה לאימון ניסיון לאחר שיחה עם קפטנית הקבוצה.

 

2. על שחקנית המעוניינת להירשם לאחת מהקבוצות, לפעול כדלקמן, לפני הגעתה לאימון הראשון:
    למלא טופס הרשמה פנימי (נמצא אצל קפטנית הקבוצה) ולקבל אישור של ועדת תקנון לשיוך לקבוצה הרלוונטית.
    להירשם באתר מאמאנט.
    להירשם בעמותה לפנאי וקהילה (המתנ"ס) באינטרנט/טלפונית/בהגעה למתנ"ס.
    להמציא אישור רפואי.
    להמציא אישור על שיוך הילד/ה למוסד החינוך הרלוונטי (רלוונטי לבתי ספר בלבד)
    להביא צילום תעודת זהות + ספח במקרה שמדובר בשחקנית משוייכת.

 

3. יגבה תשלום חד פעמי לקופה קטנה בסך 150 ₪ לכל שחקנית.
    התשלום יועבר במרוכז ע"י קפטנית הקבוצה ביחס לכל השחקניות בקבוצה עד שבוע לפני תחילת מחזור משחקי הליגה.
    לא יוחזר כסף לשחקנית שבוחרת לפרוש במהלך השנה.

 

4. ביטול רישום למאמאנט הינו בהתאם למדיניות הביטול של העמותה לפנאי וקהילה בבאר יעקב.

 

5. השלמה באימונים: הודעה בנושא נשלחת בקבוצות הקפטניות בבאר יעקב.
    אם אין היענות, ניתן להשלים רק ע"י שחקניות המשחקות בליגת מאמאנט אחרת
    (שחקניות שמשחקות רק באיגוד, לא יכולות להגיע להשלמה באימונים).

 

6. בהחלטות מנהלת לכל קבוצה קיימת זכות הצבעה אחת (ללא קשר לכמות הבנות הנמצאות במנהלת מאותה הקבוצה).
    מיריעל - הצבעה אחת ביחד כיו"ריות.

 

7. שחקנית שבוחרת לקחת חלק מהמנהלת, מחויבת לקחת על עצמה תחום אחריות ולבצע אותו בדרך הטובה ביותר.

 

8. אימונים בחודש יולי בהתאם להחלטה קבוצתית )יש לעדכן את היו"ריות עד – 16 ליוני(.

 

9. פנייה לוועדת תקנון הארצית של מאמאנט תעשה דרך ועדת תקנון של מאמאנט באר יעקב.
    (פניה לועדה מקצועית, תיעשה בהתאם לתקנון הארצי מול הרכז המקצועי).

צרו קשר:
  • פנאי וקהילה בבאר יעקב
  • הרב עוזיאל 13 באר יעקב
  • באר יעקב
  • 08-9282158
  • פקס: 08-9281796
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות