חיפוש באתר

קול קורא להגשת הצעות לכניסה למאגר חובשים

קול קורא להגשת הצעות לכניסה למאגר חובשים של העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

 

העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב (להלן: "העמותה") מזמינה בזאת חברות ויחידים העוסקים במתן שירותי חובש/ים ו/או אח/ים מוסמך/ים להגיש הצעות להצטרף למאגר של חובשים, אליהם תפנה העמותה מעת לעת ועל פי צרכיה לצורך קבלת שירותי חובש/אח מוסמך עבור השחקנים וקבל הצופים במשחקי הספורט שהעמותה מקיימת (להלן: "ההזמנה").

 

על המציעים לעמוד בתנאי הסף הקבועים במסמכי ההזמנה.

 

את מסמכי ההזמנה ניתן לקבל בעמותה לפנאי וקהילה בבאר-יעקב (רח' הרב עוזיאל 13) ללא תשלום, וכן לעיין בהם ב-אתר מועצה מקומית באר יעקב, אתר עמותה לפנאי וקהילה באר-יעקב.

את ההצעה על צרופותיה יש להגיש לגב' נעמי אהרון בדואר אלקטרוני שכתובתו: neomi@pnay-by.co.il עד ליום 20/1/19 בשעה 12:00.

 

הצעות שיוגשו עד למועד הנ"ל ידונו על ידי ועדת המכרזים שתתכנס ביום 3/2/19 וירכיבו את המאגר הראשוני. על אף האמור, העמותה תהא רשאית לצרף גם מציעים / ספקים שיגישו הצעותיהם גם לאחר מועד זה.

 

בכל שאלה או הבהרה, ניתן לפנות מר ירון אביב במייל: yaron@pnay-by.co.il וזאת לא יאוחר מיום 6/1/19.

 

הפרטים המלאים והמחייבים אודות ההליך וההשתתפות בו מפורטים במסמכי ההזמנה.

 

לצפייה והורדת החוברת - לחצו כאן

 

צרו קשר:
  • פנאי וקהילה בבאר יעקב
  • הרב עוזיאל 13 באר יעקב
  • באר יעקב
  • 08-9282158
  • פקס: 08-9281796
מתנסנט חוגים