תקנון היכל התרבות באר יעקב

1. רכישת הכרטיסים תבוצע דרך האתר (רישום, שריון מקומות ותשלום בכ"א ).
2. ביטול כרטיס יעשה עד 3 ימים לפני המופע בהודעה טלפונית למשרד.
3. מתנצלים, היכל התרבות לא יכבד הודעה לאחר מועד הצגה/המופע ולא יינתנו כרטיסים חלופיים.
4. הכניסה לאולם עם כרטיס בלבד.
5. אין להכניס מזון ושתייה לאולם.
6. אין כניסה לאולם מתחת לגיל שנה. כל גיל מחויב בכרטיס.
7. רשמו לכם תזכורת על מועדי ההצגות והמופעים שבחרתם. אנו שולחים מסרונים אך לפעמים הטכנולוגיה משבשת..
8. איחרתם? נשיב אתכם במקומות פנויים לבחירתנו. הכניסה למקומותיכם תותר רק אחרי ההפסקה.
9. יש לכבות מכשירים סלולריים עם כניסתכם לאולם.

גישה לבעלי מוגבלויות- בהיכל התרבות סידורים מיוחדים המאפשרים דרכי גישה לנכים ומוגבלים.
יש לתאם מקומות במעמד ההזמנה.