העמותה לפנאי וקהילה בבאר יעקב הוקמה כעמותה מעין עירונית ( שותפות הרשות המקומית והחברה למתנ"סים) בשנת 2010.


בסוף שנת 2016 לאור קשיים רבים של ניהול החברה הוחלט כי העמותה תהפוך לתאגיד עירוני בשליטה מלאה של הרשות המקומית, עם הנהלה מקצועית, כאשר בהנהלה חברים חברי מועצה, עובדי מועצה ונציגי ציבור שנבחרו בהליך פומבי ביחס שווה (החלטת מועצה מנובמבר 2016)

ובראש ההנהלה מכהן ראש המועצה מר ניסים גוזלן כיו"ר ההנהלה.

בשנת 2019 אושר תקנון העמותה ע"י האגף הבכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים והעמותה הינה גוף מבוקר ומפוקח ע"י המשרד הנדרש לעמידה בסטנדרטים קבועים.

את העמותה מלווים יועץ משפטי, גוף מבקר חיצוני, מבקר פנים ורו"ח להטמעת נהלי עבודה של גוף ציבורי ופיקוח על פעולותיה.

כמו שתראו באתר, העמותה כתאגיד עירוני פועלת בשקיפות מלאה ומפרסמת את הדוחות הכספיים שלה, תכניות העבודה וניהול תקין בתוקף.

התאגיד העירוני הוא זרוע ביצועית של הרשות המקומית לכלל פעילויות החינוך הבלתי פורמלי לכל הגילים:

ממעונות יום, צהרונים, קייטנות, ספורט עממי ותחרותי, אירועי תרבות ומופעים, חוגי העשרה, בית ספר למחול ופעילות לגיל השלישי ומהווה מרכז לפעילויות אלה.

כזרוע ביצועית של הרשות המקומית הפטור ממכרז התאגיד העירוני מבצע עבור הרשות פעילויות נוספות כמו העסקת מורים, סייעות, הזנה של מועדוניות הרווחה, החינוך המיוחד ועוד.

מידע מונגש

מידע מונגש

לפרטים נוספים

מצגת- מידע על התאגיד העירוני

מצגת- מידע על התאגיד העירוני

לפרטים נוספים