תקנון קבוצות ליגה תחרותיות
פעילות.
1. הפעילות בקבוצות תחל בתאריך 01.09.21 ותסתיים בתאריך 30.06.22 .
2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להחליף את אולם האימון/המאמן, זאת על פי אילוצים ו/או השיקול המקצועי בכפוף להודעה שתימסר למשתתפים.
3. במידה לא מתקיים אימון יקבע מועד חדש בהודעה מראש למשתתפים על המועד החדש. יתכן שיהיו אימונים שיוחזרו בחודש יולי.
4. אי השתתפות אינה פוטרת מתשלום.

הפסקת פעילות.

5. לא יינתן החזר על פעילות חלקית בחודש.
6. שחקן המעוניין להפסיק את הפעילות לאחר 31.12.21 יישא בחיוב של 760שח הוצאות קבועות (דמי רישום באיגוד, הוצאת כרטיס שחקן ,הוצאות תפעול ,דמי שיפוט וביטוחים.
7. ביטול השתתפות אפשרי עד לתאריך 24.3.22 לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל השתתפות או לקבל החזר כספי.
8. במקרה של ביטול לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי על הציוד שנרכש עבור קבוצת הליגה והחיוב יבוצע במלואו על כל סכום עלות הציוד. למען הסר ספק הסכום לתשלום עבור ערכת ציוד בקבוצות הליגה יחושב לפי 390 ₪ וזאת ללא קשר לאמור בסעיף
9. במקרים של הפסקת פעילות מטעמים רפואיים ניתן יהיה לקבל זיכוי מלא (על החודשים הנותרים) בהצגת מסמכים רפואיים רלוונטיים.

10. ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים או שעומד לרשותו חוב, מובהר בזאת כי הגבייה נעשית חודש מראש.

הרשמה ותשלומים.
11. החיוב עבור הפעילות יגבה בכל 25 לחודש עבור החודש בקרוב שחקן שנרשם אחרי ה-25 לחודש יחויב בחיוב כפול בחודש לאחר מכן.
12. אפשרויות תשלום: כרטיס אשראי, מזומן. המחאות דחויות או הוראת קבע, ניתן לבצע במשרדי התאגיד, בשעות קבלת קהל.
13. מחירי האימונים והמשחקים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי, לא יבוצעו החזרי תשלומים בעבור ימי חופשה וחגים.

14. במידה וקיימת הנחה של 5% על ילד שני הנחה זאת תבוטל במקרה של הפסקת פעילות של אחד הילדים ויחויב עבורו הסכום המלא מיום הביטול.
15. קבוצות הליגה רשומות ופועלות תחת איגוד הכדורסל בישראל. שחקן או הורה שיעבור עבירת משמעת בזמן משחק וכתוצאה מכך תעמוד האגודה ו/או השחקן לוועדת משמעת שיכלול קנס כספי יישא ההורה בקנס מכיסו וזאת ללא קשר לתשלום עבור הפעילות בקבוצה.
16. הסכום הכולל לתשלום עבור הפעילות הינו 3800 שח עבור כל שנת הפעילות במידה ושחקן נרשם עד תאריך 20/11/21 יחויב הסכום המלא עבור כל שנת הפעילות.
קורונה.
17. אין חובת חבישת מסיכה במהלך האימון.
18. חל איסור על העברת ציוד אישי בין השחקנים.
19. על ההורים לשלוח עם השחקן הצהרת בריאות חתומה בכל יום שמתקיים אימון שחקן שיגיע ללא הצהרת בריאות חתומה לא יורשה להתאמן.
20. לפני כל כניסה לאולם יימדד לשחקן חום שחקן שחום גופו עולה על 38 מעלות לא יורשה להיכנס למגרש ולהתאמן.
21. חל איסור על כניסת הורים למתחם האימונים, איסוף שחקנים יתבצע מחוץ לאולם.
22. החזר כספי יתקבל רק בעבור ימי בידוד של קבוצה שלמה. אין החזר כספי בעבור ימי בידוד אישיים.
קבוצות בית ספר לכדורסל
פעילות.
1. הפעילות בקבוצות תחל בתאריך 01.09.21 ותסתיים בתאריך 30.06.21 .
2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להחליף את אולם האימון/המאמן, זאת על פי אילוצים ו/או השיקול המקצועי בכפוף להודעה שתימסר למשתתפים.
3. במידה לא מתקיים אימון יקבע מועד חדש בהודעה מראש למשתתפים על המועד החדש. יתכן שיהיו אימונים שיוחזרו בחודש יולי.
4. לכל שחקן יתאפשר להשתתף באימון ניסיון 1 בלבד.
5. הורים אינם רשאים להיכנס לאולם ולצפות בפעילות למעט האימון הראשון בכל חודש שיהיה אימון פתוח להורים.
6. תתאפשר כניסת הורים לצפייה באימון ניסיון.
7. בפעילות של קבוצות הגן תתאפשר כניסת הורים.
8. אי השתתפות אינה פוטרת מתשלום.
9. על כל שחקן חלה חובה להגיע עם תיק אישי הכולל:
בקבוק מים ליטר וחצי (לא תתאפשר יציאה מהאולם ושתיה מהקולר) ונעלי כדורסל.
10. שחקן שיגיע ללא ציוד אישי לא יורשה להתאמן.
11. אין להיכנס לאולם לפני תחילת האימון ללא אישור בעל תפקיד.

הפסקת פעילות.
12. שחקן המעוניין להפסיק את הפעילות ימלא טופס ביטול באתר התאגיד העירוני (לשונית טפסים) טופס ביטול חוג עד לתאריך 24 בכל חודש לאחר תאריך זה יתבצע חיוב גם על החודש הבא.
13. לא יינתן החזר על פעילות חלקית בחודש.
14. ביטול השתתפות אפשרי עד לתאריך24.3.22 לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל השתתפות או לקבל החזר כספי.
15. במקרה של ביטול לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי על הציוד שנרכש עבור קבוצת בית הספר לכדורסל והחיוב יבוצע במלואו על כל סכום עלות הציוד. למען הסר ספק הסכום לתשלום עבור ערכת ציוד בקבוצות בית הספר לכדורסל יחושב לפי 200 ₪
16. במקרים של הפסקת פעילות מטעמים רפואיים ניתן יהיה לקבל זיכוי מלא (על החודשים הנותרים) בהצגת מסמכים רפואיים רלוונטיים.
17. ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים או שעומד לרשותו חוב, מובהר בזאת כי הגבייה נעשית חודש מראש.

הרשמה ותשלומים.
18. החיוב עבור הפעילות יגבה בכל 25 לחודש עבור החודש בקרוב שחקן שנרשם אחרי ה-25 לחודש יחויב בחיוב כפול בחודש לאחר מכן.
19. שחקן שנרשם באמצע החודש, בחיוב הקרוב יגבה מחשבונו סכום עבור החלק היחסי של החודש בו נרשם ושל החודש הקרוב.
20. אפשרויות תשלום: כרטיס אשראי, מזומן. המחאות דחויות או הוראת קבע, ניתן לבצע במשרדי התאגיד, בשעות קבלת קהל.
21. מחירי האימונים והמשחקים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי, לא יבוצעו החזרי תשלומים בעבור ימי חופשה וחגים.

22. במידה וקיימת הנחה של 5% על ילד שני הנחה זאת תבוטל במקרה של הפסקת פעילות של אחד הילדים ויחויב עבורו הסכום המלא מיום הביטול.
קורונה.
23. אין חובת חבישת מסיכה במהלך האימון.
24. חל איסור על העברת ציוד אישי בין השחקנים.
25. על ההורים לשלוח עם השחקן הצהרת בריאות חתומה בכל יום שמתקיים אימון שחקן שיגיע ללא הצהרת בריאות חתומה לא יורשה להתאמן.
26. לפני כל כניסה לאולם יימדד לשחקן חום שחקן שחום גופו עולה על 38 מעלות לא יורשה להיכנס למגרש ולהתאמן.
27. חל איסור על כניסת הורים למתחם האימונים, איסוף שחקנים יתבצע מחוץ לאולם.
28. החזר כספי יתקבל רק בעבור ימי בידוד של קבוצה שלמה. אין החזר כספי בעבור ימי בידוד אישיים.