גיל הרך ומשפחה (רישום לצהרונים)

    תושבים יקרים, לאור שינויים שחלו השנה ברישום הצהרונים,

    הרישום לצהרונים יפתח בסמוך לשיבוצים מול עיריית באר יעקב

    לקראת שנת הלימודים תשפ"ד