חוגים בשלוחות בתי הספר

'

   

   

  החוגים יחלו ביום ג 1.9.20, החוגים בשלוחות בתי הספר יפעלו מיום א 6.9.20, וכפופים לחופשות משרד החינוך.
  מנהלת החוגים שומרת לעצמה את הזכות להחליף מורה, חדר, ימים ושעות פעילות במהלך השנה וחלופה לשיעור zoom בהתאם לתקופה.

  *בהעדר מדריך, על הספק למצוא חלופה וליידע את משתתפי החוג, יתכנו שיעורי השלמה במהלך יולי.
  *פתיחת חוג וקיומו מותנית במספר מינימאלי של משתתפים פעילים,
  כמות התלמידים בשיעור מוגבלת על פי החלטת מנהלת התחום וספק התוכן בהתאם לאופי הפעילות והכיתה בה
  משובץ.
  *המשתתפים מתבקשים להגיע לשיעור בצורה מסודרת ובמועד, על פי דרישות המדריך.
  *אין כניסת הורים לצפייה בשיעורים למעט שיעורים פתוחים.
  *אין להשאיר ילדים מחוץ לשעות הפעילות ללא השגחה.
  *התאגיד אינו אחראי על ציוד אישי של התלמידים.

  הרשמה
  הרישום לחוגים אינטרנטי ומבוצע באתר התאגיד בלבד, למעט חוגי תל"ן.
  אפשרויות תשלום: כרטיס אשראי, מזומן. המחאות דחויות או הוראת קבע, ניתן לבצע במשרדי התאגיד, בשעות קבלת קהל.
  כל תלמיד חדש רשאי להשתתף בשיעור ניסיון אחד לצורך התנסות, בזמן ביצוע הרישום, יחויב שיעור הניסיון.
  שיעורי הניסיון הינם בתאום מראש עם רכזי החוגים ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

  מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי, לא יבוצעו החזרי תשלומים בעבור ימי חופשה וחגים.

  פעילות החוגים מתבצעת בבתי הספר, אנו כפופים להנחיית בית הספר במידה ויהיו אירועים, אספות הורים וכו' אנו נדאג לשיעור חלופי.

  ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים או שעומד לרשותו חוב, מובהר בזאת כי הגבייה נעשית חודש מראש.

  תלמיד שנרשם באמצע החודש, בחיוב הקרוב יגבה מחשבונו סכום עבור החלק היחסי של החודש בו נרשם ושל החודש הקרוב.
  משתתף שנרשם אחרי ה- 25 לחודש, יחויב בחודש שלאחריו בתשלום כפול.

  ביטול

  ביטול השתתפות בחוג ,מותנית בחתימה על טופס ביטול .
  לא יתקבלו ביטולים טלפוניים, פקס, או פניה לספק או המדריך.
  יש לשלוח פניה מסודרת למייל: dafna@pnay-by.co.il
  ובנוסף באתר התאגיד העירוני (לשונית טפסים) טופס ביטול חוג .

  *אי השתתפות בשיעורים אינה פוטרת מתשלום.
  *היעדרות מעל שבועיים יש להציג אישור רפואי, כל מקרה ידון לגופו.
  *אין החזרי תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, ככתוב בלוח החופשות.
  *משתתפי החוגים מבוטחים ביטוח צד ג למעט ספורט תחרותי.
  ניתן לבטל חוג עד לתאריך 24 בחודש, הביטול תקף לחודש הבא בלבד.
  *ביטול חוגים הינו אפשרי עד לתאריך19.3.21 לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל חוג או לקבל החזר.
  קבלת קהל:
  טלפון: 08-9282158 | פקס: 08-9281796
  בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:30-18:30
  מנהלת חוגים בשלוחות:
  דפנה שוקרון 050-2198082
  מייל לפניות: dafna@pnay-by.co.il

  המרכז הקהילתי

  המרכז הקהילתי

  לפרטים נוספים

  בית ספר תלמים

  בית ספר תלמים

  לפרטים נוספים

  בית ספר רמון

  בית ספר רמון

  לפרטים נוספים

  בית ספר צאלון

  בית ספר צאלון

  לפרטים נוספים

  בית ספר צמרות

  בית ספר צמרות

  לפרטים נוספים

  קהילה מחבקת - חוגים לחינוך המיוחד

  קהילה מחבקת - חוגים לחינוך המיוחד

  לפרטים נוספים

  האקדמיה הצעירה

  האקדמיה הצעירה

  לפרטים נוספים

  בית ספר נווה נחום

  בית ספר נווה נחום

  לפרטים נוספים

  לוח חופשות

  לוח חופשות

  לפרטים נוספים

  התנהלות זמן קורונה

  התנהלות זמן קורונה

  לפרטים נוספים