in

מועדון הגיל השלישי

  הדר רכזת הגיל השלישי | 050-8188803

  תחום פיתוח קהילתי אמון על קידום איכות חיים קהילתית – באמצעות פיתוחו של מרכז פנאי מתגמל לקהל הבוגר (בני 50 ומעלה) היוצרת מרחבי פעילות קהילתית, התנדבות ונתינה, המשיקים לכלל פלחי הגיל ואוכלוסיות שונות בבאר יעקב

  מטרות:

  1. העשרת חיי הקהילה בבאר יעקב.

  2. העלאת המודעות והצריכה של שירותי הפנאי, התרבות והחברה שמציע המרכז הקהילתי, תוך כדי חיזוק הזיקה והערבות ההדדית בין המרכז לבין הקהילה.

  3. חיזוק והעצמה של האוכלוסייה הבוגרת בקהילה, היערכות וסיוע בהתמודדות עם שינויים בחיים: במשפחה, בעבודה, בעיסוקים, בתפקוד ובהתנהלות האישית והחברתית.

  4. מתן מענה אישי וחברתי לתחושת הבדידות, באמצעות חיזוק תחושת השייכות.

  5. יצירת קהילה יוזמת, מובילה ופועלת למען חבריה וסביבתה.

   

  חוגים הגיל השלישי

  חוגים הגיל השלישי

  לפרטים נוספים

  אירועי מרכז הפנאי לבני 50+

  אירועי מרכז הפנאי לבני 50+

  לפרטים נוספים