שם המשרה  מספר מכרז  תאריך סיום  פרטים
טופס מועמד בקשה למשרה     פרטים
הזמנה להגשת הצעות לתפקיד אב בית   בוטל פרטים
 מכרז רכז/ת צהרונים   29.10.2020 פרטים 
מכרז מנהל/ת צהרונים   29.10.2020 פרטים
מכרז מזכירה בכירה ללשכת מנכל העמותה    הוקפא פרטים
מכרז לתפקיד מטפלת במעון יום   הסתיים פרטים
הזמנה להציע הצעות לאספקת מוצרי מזון לפעוטון ולקייטנות    19.11.20 פרטים