שם המשרה  מספר מכרז  תאריך סיום  פרטים
  מכרז כח אדם לתפקיד מנהל שיווק במתנס   08/07/2021 פרטים
  מכרז כח אדם לתפקיד אב בית   08/07/2021 פרטים
  כרז כח אדם לתפקיד מזכירה במתנס   08/07/2021 פרטים
  מכרזי כוח אדם לתפקיד מנהל/ת תחום הגיל הרך וצהרונים ולתפקיד רכז/ת צהרוני גני ילדים   15/06/2021 פרטים
   מכרז כח אדם לתפקיד רכז/ת צהרוני גני ילדים    08/06/2021 פרטים
   מכרז כח אדם לתפקיד מנהלת תחום גיל רך וצהרונים   08/06/2021  פרטים
  טופס מועמד בקשה למשרה     פרטים
  הזמנה להגשת הצעות לתפקיד אב בית   בוטל פרטים
   מכרז רכז/ת צהרונים   הסתיים פרטים 
  מכרז מנהל/ת צהרונים   הסתיים פרטים
  מכרז מזכירה בכירה ללשכת מנכל העמותה    הוקפא פרטים
  מכרז לתפקיד מטפלת במעון יום   הסתיים פרטים
  הזמנה להציע הצעות לאספקת מוצרי מזון לפעוטון ולקייטנות   הסתיים פרטים